Nudim svetovalne storitve s področij:

 • Financ

  Analiziranje finančne situacije vključno s predlogi potrebnih ukrepov (finančno prestrukturiranje, analiziranje denarnega toka, svetovanje pri pridobivanju novih finančnih virov, ipd.)
 • Kontrolinga

  Analiziranje stanja in ugotavljanje odmikov od načrtovane smeri razvoja podjetja, predlogi ukrepov za izboljšanje trenutnega stanja ter nadzor izvajanja predlaganih ukrepov.
 • Zmanjševanja stroškov

  Kratkoročni in dolgoročni ukrepi s ciljem izboljšanja poslovnega izida podjetja.
 • Vodenja podjetja v celoti ali posameznih poslovnih področij

  Svetovanje pri vodenju podjetja ali samostojno vodenje podjetja v celoti oziroma posameznih poslovnih področij skladno s cilji lastnikov.
 • Kriznega vodenja

  Svetovanje pri vodenju podjetja v kriznem obdobju in tudi krizno vodenje
 • Ocenjevanja kreditne sposobnosti kupcev in dobaviteljev

  Analiziranje poslovanja s kupci in dobavitelji vključno z oceno njihove kreditne sposobnosti (določanje limitov, izterjava zapadlih obveznosti, ipd.)
 • Organizacije poslovanja

  Organiziranje poslovanja podjetja skladno z velikostjo in poslovnimi cilji podjetja.

Potrebujete:

 • poslovni nasvet?
 • pomoč pri izvedbi projekta?
 • svetovanje ob zagonu vašega podjetja?
 • pomoč pri obvladovanju hitro rastočega podjetja?
 • izhod iz podjetniške krize?

Dodatne informacije in kontakt:

Peter Zdravje
041-464-976
info@zdravje.in